PRIVACY STATEMENT

La Selva D´Or S.L. / Western Steakhouse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:
La Selva D´Or S.L.
Avenida Marina 25, 07670 Cala´Or
+34-971659978
NIF: B57474587
info@western-steakhouse.com

In het kort

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om onze en uw privacy te waarborgen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het verzamelen en verspreiden van informatie voor de website www.western-steakhouse.com.

Algemeen

Via onze Website worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens verwerkt. Western Steakhouse acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Western Steakhouse is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan het aandachtig te lezen

Automatisch vastgelegde informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit instrument maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en waarmee standaard internetloggegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm worden verzameld. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan Google en soms aan andere verkopers. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te evalueren en om statistische rapporten over de website-activiteit voor Western Steakhouse samen te stellen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Western Steakhouse zal nooit (en zal geen derde partij toestaan) de statistische analyse tool te gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers aan deze site te traceren of te verzamelen. Web Analytics providers koppelen uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover zij beschikken. Noch Western Steakhouse, noch de Web Analytics providers zullen een IP-adres koppelen of proberen te koppelen aan de identiteit van een computergebruiker.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze Website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is dan ook primair bedoeld voor diegenen die als privépersoon of werknemer gebruik maken van de Website.

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken om bestellingen te verwerken:
Naam- en adresgegevens
Factuuradres
Email adres
Telefoon nummer
Betalingsgegevens
Dieetvoorschriften en allergieën

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen (ten minste) uw:
Naam
E-mail adres en telefoonnummer
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
Per e-mail of telefoon

Beveiliging

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij melden vermoedelijk misbruik van en/of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens bij de autoriteiten. Wij houden statistieken bij op onze Website waar wij ook individuele gegevens kunnen zien. Wij doen dit echter alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Western Steakhouse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u opgegeven organisatie te zenden.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site, of hoe uw informatie wordt gebruikt op deze website, kunt u contact opnemen met Western Steakhouse door een e-mail te sturen naar info@western- steakhouse.com